ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Το 27ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 03/5/2022 15:14
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το εικοστό έβδομο τεύχος εδώ    ... περισσότερα...
Το 26ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 19/4/2022 19:02
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το εικοστό έκτο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 25ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 11/4/2022 23:02
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το εικοστό πέμπτο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 24ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας  , 04/4/2022 16:00
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το εικοστό τέταρτο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 23ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 29/3/2022 09:09
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το εικοστό τρίτο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 22ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 22/3/2022 00:26
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το εικοστό δεύτερο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 21ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 15/3/2022 08:33
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το εικοστό πρώτο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 20ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 08/3/2022 10:16
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το εικοστό τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 19ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 01/3/2022 09:28
  Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το δέκατο ένατο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 18ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 22/2/2022 10:18
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το δέκατο όγδοο τεύχος εδώ.... περισσότερα...
Το 17ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 14/2/2022 23:43
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το δέκατο έβδομο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 16ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 07/2/2022 20:32
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το δέκατο έκτο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 15ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 31/1/2022 17:03
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το δέκατο πέμπτο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 14ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 24/1/2022 12:05
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το δέκατο τέταρτο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 13ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 17/1/2022 10:34
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το δέκατο τρίτο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 12ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας, 21/12/2021 01:10
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το δωδέκατο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 11ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 13/12/2021 01:30
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το ενδέκατο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 10ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 06/12/2021 23:47
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το δέκατο τεύχος εδώ   ... περισσότερα...
Το 9ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 29/11/2021 01:38
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το ένατο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 8ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας, 22/11/2021 02:59
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το όγδοο τεύχος εδώ... περισσότερα...
Το 7ο τεύχος της Ηλεκτρονικής εφημερίδας της ΕΠΣ Αρκαδίας , 15/11/2021 01:13
 Η ΕΠΣ Αρκαδίας από τη φετινή αγωνιστική περίοδο προχωρά στην έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας με όλα τα στοιχεία των αγώνων για τα πρωταθλήματα της Α' και της Β' Αρκαδίας. Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το έβδομο τεύχος εδώ... περισσότερα...
...πιο πρόσφατες ανακοινώσεις
παλαιότερες ανακοινώσεις...