ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2012-2013
Α΄ Κατηγορία


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΓΟ
ΥΣ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΝΙΚΗΤΑ
ΡΑΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΓΓΟΡ
ΤΥΝΙΑΚ
ΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑΦΑΛΑΙΣ
ΙΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5-11-01-11-07-00-03-01-01-11-12-00-0
ΑΠΟΛΛΩΝ 1-3 2-21-00-02-00-30-02-12-41-31-11-2
ΒΡΑΣΙΕΣ1-21-0 1-02-31-01-21-02-01-30-30-11-5
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 0-12-02-0 2-05-11-02-00-13-01-00-00-3
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 2-24-14-00-0 2-21-23-22-33-31-23-30-4
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ0-30-20-31-60-3 1-40-10-41-30-30-20-4
ΛΕΩΝΙΔΙΟ0-00-04-10-02-12-0 4-11-13-10-11-00-2
ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ0-20-20-20-11-43-01-1 2-11-31-32-20-5
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ1-52-11-41-40-11-00-21-0 1-01-31-11-3
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ2-11-24-00-03-27-21-01-14-0 0-11-01-4
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 4-01-03-02-12-03-12-03-01-02-0 3-10-2
ΤΕΓΕΑ1-31-01-42-21-22-01-22-01-02-30-1 0-1
ΦΑΛΑΙΣΙΑ0-04-13-13-03-16-12-03-02-02-03-05-0