ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2016-2017
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΓΓΟΡ
ΤΥΝΙΑΚ
ΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ
ΤΕΓΕΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -3-00-23-00-01-16-14-23-0 α.α.0-04-20-3
ΑΠΟΛΛΩΝ 0-2-0-21-00-04-22-01-03-0 α.α.1-23-10-3
ΒΡΑΣΙΕΣ1-23-0-0-00-51-12-01-33-0 α.α.3-52-12-1
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ2-10-02-2-1-21-04-10-23-0 α.α.2-32-01-1
ΛΕΩΝΙΔΙΟ1-04-02-03-0-3-01-05-03-0 α.α.2-12-02-1
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ2-14-20-13-00-0-4-20-13-0 α.α.2-02-21-6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ0-01-10-10-10-81-1-1-13-0 α.α.2-13-20-5
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ2-02-10-03-10-32-04-0-3-0 α.α.1-12-12-3
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 0-21-01-22-00-21-12-00-13-0 α.α.-4-22-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ1-13-02-14-21-31-32-04-03-0 α.α.2-2-2-1
ΤΕΓΕΑ1-02-01-02-01-22-25-14-13-0 α.α.2-05-1-