ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2023-2024
ΠΑΙΔΙΚΟ

<< ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ FINAL FOUR
ΤΕΛΙΚΟΣ FINAL FOUR >>

ΑΕΚΑΟ
ΝΕΩΝ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΕΛΠΙΔΑΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΜΕΛΙΓΟ
Υ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΑΕΚ 1-21-44-12-30-24-02-1
ΑΟ ΝΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ3-1 2-01-30-01-09-11-1
ΑΣΤΕΡΑΣ8-13-1 10-14-13-110-03-0
ΕΛΠΙΔΑ1-20-00-8 2-10-12-13-5
ΛΕΩΝΙΔΙΟ4-21-10-22-3 3-13-0 α.α.4-3
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ2-00-10-31-11-1 8-02-2
ΜΕΛΙΓΟΥ 0-11-51-81-50-91-3 0-5
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 0-01-20-51-01-30-15-0