ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2013-2014
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΟΥ


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΒΡΑΣΙΕ
Σ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΓΟ
ΥΣ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ
ΠΑΓΓΟΡ
ΤΥΝΙΑΚ
ΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑΦΑΛΑΙΣ
ΙΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-01-10-13-00-00-05-13-00-11-21-02-1
ΑΠΟΛΛΩΝ 1-2 2-02-10-05-01-06-11-21-10-20-01-2
ΒΡΑΣΙΕΣ1-10-3 0-04-23-00-06-30-02-01-21-00-3
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2-01-06-0 7-13-21-04-13-03-00-23-02-1
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 0-51-40-10-1 1-51-21-31-22-31-10-10-5
ΗΡΑΚΛΗΣ0-51-03-10-13-1 0-24-24-10-11-42-12-6
ΛΕΩΝΙΔΙΟ1-21-02-10-13-01-2 3-03-02-10-10-11-4
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ0-31-02-11-53-01-00-2 0-21-20-41-32-5
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ0-31-03-00-02-11-03-11-3 1-22-41-10-5
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ2-11-21-30-04-02-22-00-01-2 1-22-12-2
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 2-11-02-13-31-03-13-03-02-13-0 3-01-1
ΤΕΓΕΑ2-00-02-10-15-01-21-01-27-12-21-4 1-2
ΦΑΛΑΙΣΙΑ1-06-04-02-02-03-14-03-22-13-13-24-0