ΟΠΑΠ - Good League

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία


ΑΕΚ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΑΡΗΣ
ΤΡΙΠΟΛ
ΗΣ
ΔΟΞΑ
ΜΕΓΑΛΟ
ΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ
ΜΕΛΙΓΟ
ΥΣ
ΚΟΡΑΚΟ
ΒΟΥΝΙ
ΛΕΩΝΙΔ
ΙΟ
ΜΑΝΤΙΝ
ΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΓΓΟΡ
ΤΥΝΙΑΚ
ΟΣ
ΠΑΝΑΡΚ
ΑΔΙΚΟΣ
ΠΑΝΘΥΡ
ΕΑΤΙΚΟ
Σ
ΤΕΓΕΑΦΑΛΑΙΣ
ΙΑ
ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 3-03-10-00-03-02-33-10-01-00-24-11-0
ΑΠΟΛΛΩΝ 1-2 2-11-03-01-12-23-11-20-51-20-03-3
ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-20-2 1-12-00-13-01-21-20-30-01-12-2
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2-21-01-0 1-41-21-31-11-11-31-21-00-4
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ 1-05-13-11-1 3-10-35-03-12-21-12-30-5
ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ2-32-12-03-23-2 1-22-24-00-20-02-21-2
ΛΕΩΝΙΔΙΟ0-21-02-03-01-12-0 8-12-10-12-25-11-4
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ1-11-11-21-11-22-22-2 1-11-21-10-05-4
ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ1-31-00-00-33-31-13-15-2 1-30-43-50-2
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 1-05-04-02-02-14-03-03-06-0 6-04-01-1
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ 0-11-03-20-00-01-02-16-33-01-1 3-03-2
ΤΕΓΕΑ0-42-32-11-11-12-10-00-12-10-21-3 0-2
ΦΑΛΑΙΣΙΑ1-16-16-20-01-16-03-13-07-11-03-05-0